เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เรียนซ้ำ

            ทุกหลักสูตรของสถาบัน อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม เน้นเนื้อหาทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติ โดยใช้อุปกรณ์จริง 1 คน ต่ออุปกรณ์ 1 ชุด

เนื้อหาการเรียนการสอนเข้มข้น โดยยึดเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ทั้งหมดที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้งานแบบมืออาชีพ

ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจและนำไปใช้งานได้จริง คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเสียไป อย่างไรก็ตามทางสถาบันฯ ยังมีทางเลือก เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจในบางเรื่องบางข้อ ก็สามารถกลับมาอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมได้อีกภายในระยะเวลา 1 ปี แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ตามตารางอบรม) โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงวันละ 200 บาทเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ก่อนที่จะใช้สิทธิ์ "เรียนซ้ำ" ผู้เข้าอบรมต้องโทรจองชื่อเข้าอบรมล่วงหน้ากับทางสถาบันฯ อย่างน้อย 7 วัน เพื่อที่ทางสถาบันฯ จะได้จัดจำนวนคนที่เข้าอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ให้ลงตัว            
  2. หากผู้เข้าอบรมไม่สามารถมาอบรมในวันเวลาที่จองได้ กรุณาโทรแจ้งทางสถาบันฯ อย่างน้อย 2 วัน เพื่อทางสถาบันฯ จะได้รองรับผู้เข้าอบรมท่านอื่นได้
  3. ทางสถาบันฯ จะมีของว่างให้กับผู้เข้าอบรมที่ใช้สิทธิ์เรียนซ้ำ
  4. ผู้เข้าอบรม ควรนำเอกสารประกอบการเรียนที่เคยได้รับในหลักสูตรเดิมมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการเข้าอบรมซ้ำ